Klagomålshantering


Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

1. Prata först med förskolan eller skolan
I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till aktuell personal. Om du inte får hjälp av personal på skolan/förskolan bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

2. Att lämna ett klagomål till huvudmannen
Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor.
När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen som (såvida du inte valt att vara anonym) kommer att bekräfta att synpunkterna mottagits.
Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit så kan du kontakt huvudman direkt.

Återkoppling och utredning
Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Grytnäs friskola
Rektor

Mail:​​​​​​​
info@grytnasfriskola.se

Postadress
Avesta Grytnäs pastorat
Grytnäs friskola
Bruksgatan 1
774 31 Avesta​​​​​​​
Huvudman
Avesta Grytnäs pastorat
Skolchef

Postadress
Avesta Grytnäs pastorat
Bruksgatan 1
774 31 Avesta​​​​​​​