Fritidshem

​​​​​​​
Vi arbetar för att barnen ska känna gemenskap, trygghet och delaktighet i det vi gör.

Barnen får välja vad de vill göra själva och det finns alltid personal som är med dem.

Här månar vi om barnens kreativitet och är noga med att de för utlopp för den.
​​​​​​​
​​​​​​​Kreativitet är viktigt för växande hjärnor!

Öppet

​​​​​​​

Måndagar-fredagar,
​​​​​​​kl 6.30-18.30


​​​​​​​

Kontakt

Ring 076-940 67 58

Aktiviteter


Utomhus finns det möjlighet att t ex spela boll, cykla, leka lekar mm.

Inomhus kan man spela spel, pyssla, rita och måla mm.

Man kan även spela datorspel, under kortare stunder, i vårt spelrum.

Vi arbetar med mindre grupper!