Grytnäs friskola är en liten skola, från förskoleklass till årskurs 6 och drivs av
​​​​​​​Avesta Grytnäs pastorat.
  
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar eller kanske boka ett möte för att komma och besöka oss.

Harmonisk studiemiljö...

Vi har satsat på små undervisningsgrupper för att varje elev ska kunna få det stöd och hjälp den behöver.

...med elever i centrum.

Här på Grytnäs friskola är eleven i fokus. En trygg skola ger en god grund för lärande.


​​​​​​​Undervisning


Hemklassrum, det betyder att läraren kommer till eleverna förutom i praktiska ämnen som slöjd, musik, bild, idrott och hemkunskap.

Skolan anlitar inte vikarier utifrån, istället använder vi vår resurspersonal, vilket ger en god trygghet för eleverna.