Grytnäs friskola

Grytnäs friskola är en liten skola, från förskoleklass till årskurs 6 och drivs av Avesta Grytnäs pastorat.
 
Verksamheten finansieras med skolpeng, på samma sätt som de kommunala skolorna. Det finns inga privata vinstintressen i vår verksamhet, eventuellt överskott går tillbaka i skolverksamheten. Vi satsat på små undervisningsgrupper för att varje elev ska kunna få det stöd och hjälp den behöver.
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar eller kanske boka ett möte för att komma och besöka oss.

Grytnäs friskola

???

Dokument & Länkar

???