Frågor och svar om covid-19​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

Många undrar hur vår förskola och skola berörs av corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till vår förskola och skola eller inte.
Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. Alla som har symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Det gäller även vid milda symptom. Det är viktigt att inte smitta andra.
Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren

Vad gäller om barn och elever är sjuka?
Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.
Ditt barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Alla ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.
Det är viktigt för att inte smitta andra. Gör sjukanmälan som vanligt!
Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Hur påverkas skolan om det blir färre personal?
På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner.