Kontakt

Telefon


Rektor:
Carina Bergström: 070-086 77 50

Förskoleklass: 070-086 77 56

Klass 1: 070-086 77 53

Klass 2-3-: 070-086 77 51

Klass 4-6: 070-086 77 52

​​​​​​​Fritids: 070-086 77 58

Idrotten: 076-940 77 48

Skolskjuts / Vaktmästeri
Lars H: 076-940 61 38
Younis: 076- 555 85 78

Personalansvarig för
vaktmästeri & skolskjuts

Johan Jernberg
johan.jernberg@svenskakyrkan.se
​​​​​​​0226-46 47 20