• 10 top slider
  • 11 top slider

Aktuellt

Mobiltelefon & Smartwatch
Om eleverna tar med sig mobiltelefon/smartwatch till skolan ska den vara avstängd under skoldagen. Den ska lämnas på anvisad plats i klassrummet.