Resursteam


Resursteamets främsta uppgift är att förebygga skolsvårigheter.

Vi arbetar för att hitta lösningar kring det som kan bli svårt i skolan, varför teamets kompetenser kan variera. Insatserna ska i första hand ligga inom klassens ram men ibland kan det bli nödvändigt med särskilda insatser, t ex att några elever får arbeta i ett mindre sammanhang.

resursteamresursteam
resursteam