Klagomål och synpunkter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.
​​​​​​​
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.
Om det finns missnöje för någonting som gäller verksamheten ska du i första hand vända dig till den enhet som det berör, muntligen eller skriftligen. Den ansvarige för verksamheten har därmed möjlighet att ta emot och åtgärda eventuella synpunkter och/eller klagomål.