Våra klasser

Nyfikenhet & kreativitet, lekfullhet & trygghet, utveckling & undervisning.


Grytnäs friskola lägger grunden för goda ämneskunskaper, god självkänsla, sunda värderingar och sociala färdigheter.

En kreativ och utvecklande miljö är en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar individanpassat och med modern teknik.