Fritidshem


Skolans fritidshem - en hemtrevlig miljö med eget kök.

Fritidshemmet arbetar för att barnen ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Vi ska stödja barns intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. Vi ska ha balans mellan fria val och vuxenledda och planerade aktiviteter.
 Verksamheten ska se olika ut med hänsyn till barnens behov, intresse och utveckling. 

Vi vill att alla barn som ska vara på fritids har kläder så att det går att vara ute (även bra med extrakläder). På fritids vistas barnen i den omfattning de behöver utifrån föräldrars arbets-/studietid samt restid till och från arbets-/studieplatsen. Har en eller båda föräldrar ledig dag, kompledigt eller semester får barnet inte vara på fritidshemmet. 

Meddela oss om det blir ändringar av barnets tider i så god tid som möjligt.

Ur säkerhetssynpunkt och för att bemanna fritidshemmet rätt är det viktigt att barnens tider stämmer. Meddela ändringar så blir både vi och barnen trygga i det.
fritids1fritids1
fritids