Kontakt

Telefon


Rektor:
Carina Bergström: 070-086 77 50

Förskoleklass: ​​​​​​​076-940 77 56

Klass 1: 070-086 77 51

Klass 2: 070-086 77 53

Klass 3: 070-086 77 52

Klass 4-6: 076-940 77 48

​​​​​​​Fritids: 076-940 67 58

Idrotten: 076-940 77 45