Infomentor

Arbetet med att införa Infomentor är uppstartat! 
Införandet sker under våren 2019 och olika funktioner kommer successivt att börja användas. Informationsmängden och rutinerna i systemet kommer att byggas upp efter hand. Hösten 2019 kommer alla delar i Infomentor att användas fullt ut. Vi hoppas att det kommer att gå smidigt, och att vi alla har förståelse för eventuella svårigheter som kan framkomma i uppstarten.

 Mer om vad Infomentor är och hur man använder det kan du se i filmen nedan.

Infomentor HUB för elever och vårdnadshavare