• 10 top slider
  • 11 top slider

Aktuellt

Skolenkät vårterminen 2019
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare svarar på den enkät som ni har fått hemskickad. Detta för att Skolinspektionen ska få så bra bild som möjligt av Grytnäs friskola.

Infomentor
Under våren kommer vi införa vår nya lärplattform Infomentor, men redan nu kommer abetet att påbörjas. Mer om Infomentor och hur införandet går till kan du läsa om under fliken Infomentor.